Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

HDI Sigorta olarak Tamamlayıcı Sağlık Sigorta’ mızla SGK’ ya bağlı kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık hizmetlerine yönelik tedavi masraflarının, SGK tarafından karşılanması akabinde sigortalının ödeyeceği fark tutarını, Sağlık Sigortaları Genel Şartları ve  özel şartlar kapsamında teminat altına alarak daima yanınızdayız.

 

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

 

Sigortanın Konusu ve Kapsamı

HDI Sigorta A.Ş. , Genel Sağlık Sigortası kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortası mevcut olan sigortalılarının, işbu sigorta sözleşmesinin yürürlükte olduğu süre içerisinde hastalanmaları veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde, tedavileri için HDI Sigorta A.Ş. tarafından belirlenen Anlaşmalı Sağlık Kuruluşlarından alacakları sağlık hizmeti karşılığının SGK tarafından karşılanması akabinde, sigortalının ödeyeceği ilave ücret tutarını Sağlık Sigortası Genel Şartları, Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği ve işbu Özel Şartlar çerçevesinde poliçede yazılı meblağlara kadar teminat altına alır.Sigorta poliçesinin kapsamı, sadece işbu özel şartlarda belirtilen ve SGK tarafından öngörülen gereklilikleri yerine getiren kişiler için geçerlidir.

SGK sigortası kapsamında sigortalı olma vasfını  kaybeden sigortalı, ancak sigortalı olma vasfının  SGK tarafından yeniden başlatılması halinde poliçe teminatlarından yararlanabilir.Sigorta şirketi, poliçe teminat limitini ya da katkı payı tutarlarını aşan tutarları ödemekle sorumlu olmayacaktır.

Tedavinin acil olup olmamasına, kuruluşun anlaşmalı veya anlaşmasız olmasına bakılmaksızın anlaşmasız (personel olmayan ve SGK ile anlaşması bulunmayan) doktorlar tarafından yapılacak tedaviler için alınan doktor ücretleri bu poliçe kapsamında ödenmez.

İşbu poliçe için geçerli Anlaşmalı Sağlık Kuruluşları üzerinde Destek Hizmet Sağlayıcı’  nın değişiklik yapma (yeni kuruluş ekleme veya sözleşme iptal etme) hakkı saklıdır. Listenin güncel hali www.hdisigorta.com.tradresinde yer almaktadır.

 

Yatarak Tedavi

Yatarak tedavi teminatı; sigorta başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen, tıbben gerekli olan cerrahi yatışlar, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, koroner anjiyografi masrafları ve hayati bir tehlike taşıyan acil durumlar ile küçük müdahale giderlerinin poliçe özel ve genel şartları çerçevesinde ücretlerin karşılanmasını kapsamaktadır. Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri bu teminattan karşılanır.

Bu teminatın kullanılabilmesi için; sigortalının anlaşmalı kuruluş listesinde yer alan SGK ile anlaşmalı bir özel hastanede, sigorta şirketinin anlaşması olan branşlarda ve SGK ile anlaşmalı bir doktora tedavi olması; ayrıca tedavi talep edilen rahatsızlığın sigorta poliçesi özel şartlarına ve sağlık sigortası genel şartlarına uygun olması gerekmektedir.

 

Cerrahi Yardımcı Tıbbi Malzeme

SGK tarafından GSS kapsamında karşılanmayan yatarak tedavi veya ameliyat sırasında kullanılan tıbbi malzemeler, gerekliliğinin doktor raporuyla belgelenmesi ve Sigortacı’ nın onaylaması koşulu ile bu teminat kapsamında karşılanır.

Tek bir poliçe süresi içerisinde yapılabilecek ameliyatlar sırasında kullanılan SGK tarafından karşılanmayan cerrahi malzeme ödemeleri yıllık poliçede belirtilen limit kapsamında karşılanır.

 

Ayakta Tedavi Teminatı

Ayakta tedavi, sigorta başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen rahatsızlıklara ilişkin olarak, doktor muayene, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme ve ileri tanı uygulamaları ile fizik tedavi teminatlarından oluşur.

Bu teminatın kullanılabilmesi için; sigortalının anlaşmalı kuruluş listesinde yer alan SGK ile anlaşmalı bir özel hastanede, sigorta şirketinin anlaşması olan branşlarda ve SGK ile anlaşmalı bir doktora tedavi olması;ayrıca tedavi talep edilen rahatsızlığın sigorta poliçesi özel şartlarına ve sağlık sigortası genel şartlarına uygun olması gerekmektedir.

Ayakta Tedavi teminatı, poliçe süresince azami olarak 8 kullanım ile sınırlıdır.

 

 

Fizik Tedavi Teminatı

Yatarak ya da ayakta tedavi çerçevesinde, doktor tarafından sevki yapılan fizik tedavi seansları ile rehabilitasyonlar ile ilgili giderler bu teminat kapsamında ve yıllık poliçede belirtilen limite tabi olmak kaydıyla karşılanacaktır.

Fizik tedavi işlemi öncesi yapılan doktor muayenesi ise ayrıca defalık olan yıllık muayene teminatı limitinden düşer.

 

Ambulans (HDI Kolay Hattı)

Sigortalı, hayati tehlike arz eden acil durumlarda, 7/24 0850 222 8 434  numaralı telefondan HDI Kolay Hattı araması koşulu ile yerinde müdahale ve/veya en yakın sağlık kuruluşuna karayolu ile ulaştırılarak bu hizmetin verilebildiği Acil Sağlık Hizmetleri noktalarının bulunduğu bölgelerde “Acil Kara Ambulans” teminatından yararlanır.

Acil Kara Ambulansı Hizmeti: Yoğun bakım donanımlı, hekim veya paramedik, acil tıp teknisyeni ve sürücüden oluşan bir ekipten müteşekkil araçla verilen hizmettir.

 

Acil Diş Dolgu Teminatı

Ağrılı, acil müdahale ve Dolgulu Diş Planı tedavi gerektiren (Dolgu, Diş çekimi) durumlarda  Yılda 1 Kez Dolgu, Diş Çekimi ve Fissür Örtülmesi’ nden oluşan Acil Diş ve Dolgu teminatı birbirinden bağımsız olarak kullanılabileceği gibi birbirini tamamlayan teminatlar olarak da çalışabilir. Acil Diş Teminatı ve Dolgulu Diş Teminatı için Anlaşmalı Sağlık Kuruluşları’ ndan randevu organizasyonu HDI Kolay Hat (0850 222 8 434)aracılığı ile yapılacaktır.

Randevu organizasyonu ve acil durumlar için HDI Kolay Hattın (0850 222 8 434) aranması gerekmektedir.

HDI Kolay Hat aranmaksızın yaptırılan tedaviler ve anlaşmasız diş hekimleri tarafından yapılan işlemler kapsam dışıdır.,

Acil Diş Teminatı; sadece travma veya dişe ait acil ağrılı / kanamalı / abseli durumlarda devreye giren ve hastanın ağrısını ve / veya acil durumunu ortadan kaldırarak hastayı stabil hale getirmek için gereken geçici tıbbi müdahale işlemlerini belirtilen hizmet ve özel şartlar çerçevesinde mümkün kılan işlemleri kapsar.

Bu teminat kapsamında yapılacak kanal ekstirpasyonu sonrası verilecek kanal tedavi ve dolgu işlemleri kapsam dahilinde olmadığından Sigortalı’nın böyle bir acil durumda diş dolgu teminatının olması tedaviyi tamamlayıcı bir unsur olarak devreye girebilecektir.

Ancak kanal tedavisi ihtiyacı bu teminatlar kapsamında karşılanmayacak olmakla, bu teminat ile sigortalı tarafından Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu’ na anlaşmalı fiyatlar üzerinden ödenmesi imkanı sağlanmaktadır.

Dolgulu Diş Teminatı kapsamında sigortalının poliçe yılı içerisinde ortaya çıkacak acil veya elektif durumlarda 1 kez dolgu, diş çekimi ve fissür kapatılması hizmeti teminat kapsamındadır.

Bu teminat kapsamında yılda bir kez doktor muayene ve diş taşı temizliğinden oluşan Check-up paketinden faydalanabilecek, periapikal röntgen çektirebilecek ve Oral Hijyen Eğitimi alabilecektir.

* Travma sonucunda oluşan diş kırıklarında yapılacak dolgular için geçerlidir.

* Kemik retansiyonlu ve kemik retansiyonsuz 20 yaş dişi operasyonları hariçtir.

* Kanal extirpasyonları (diş siniri çıkarılması), vital (canlı) dişler için geçerlidir. Kronik enfeksiyonlu dişler (önceden gelen rahatsızlık nedeniyle) kapsam dışıdır.Check-Up ve Diş Taşı temizliğine ve ek olarak basit Diş Tedavileri sayılan Dolgu, Diş Çekimi ve Fissür Örtülmesi işlemlerinin acil şartı aranmadan eklendiği bir pakettir.Limitli olan işlemler yılda bir kez ücretsiz karşılanacaktır.

İşbu teminatlar HDI Sigorta A.Ş. Destek Hizmet Sağlayıcı Anlaşmalı Sağlık Kuruluşları (Diş Klinikleri/Diş Hekimleri) ‘ nde geçerlidir.

Hizmet alımı öncesinde Moneta tarafından randevu organizasyonu yapılması gerekmektedir. Aksi halde kapsam dışında kalmaktadır.Bu işlemler dışında kalan hizmetler için üyeler kendileri ödeyerek TDB Referans Tarifesi veya özel indirimli fiyatlar ile hizmet alabileceklerdir.

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Unutulmaması Gerekenler

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası başvurusunda belirtilmeyen ve poliçe  tanziminden  önce mevcut olan şikâyet ve/veya hastalık nedeni ile meydana gelen talepler poliçe teminat kapsamı dışında değerlendirilecektir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan sağlık hizmetleri teminat dışıdır.

 

Bilgilendirme Formu

Tamamlayıcı Sağlık Bilgilendirme Formu

 

Genel Şartlar

Sağlık Sigortası Genel Şartları

 

TEKLİF AL

Lütfen Bekleyiniz... Yükleniyor

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teklif Al   

   


Captcha

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ