Montaj Tüm Riskler

Montaj Tüm Riskler Sigortası, tek poliçede pek çok sigorta çeşidini toplayarak daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm sunar.

Montaj Tüm Riskler Sigortası, tek poliçede pek çok sigorta teminatını toplayarak daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm sunar.

Montaj Tüm Riskler Sigortasını, imalatçı veya satıcı (montaj işlerinden sorumlu ise), montaj işlerini yüklenen firma veya monte edilecek ünite veya tesislerin sahibi yaptırabileceği gibi, her üçü de poliçede “sigortalı” olarak belirlenebilir.

Türkiye’de yeni bir dönem başlatan HDI Sigorta, montaj süresince meydana gelebilecek bilinmeyen ve ani bir sebeple meydana gelebilecek olumsuz gelişmelerde daima yanınızda oluyor, işinizi güvence altına alıyor.

Poliçede yazılı olan ve montaj sahasında bulunan değerler teminat süresi boyunca, HDI Sigorta’nın güvence kapsamındadır.

Teminat Kapsamı

Montaj Tüm Riskler Sigortası, poliçe üzerinde yazılı değerleri, teminat süresi içinde, montaj alanında bulunduğu sırada veya poliçede yer alan istisnaların dışında önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple oluşabilecek kayıp ve hasarı güvence kapsamına alır.

Montaj Tüm Riskler Sigortası’nın sunduğu güvencelerden birkaçı:

Ana Teminatlar

 • Deprem ve yanardağ püskürmesi, sel ve su baskını, fırtına, yer kayması, toprak çökmesi dahil olmak üzere her türlü doğal afetler
 • Yangın, yıldırım ve İnfilak
 • Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs
 • İnsan kaynaklı hasarlar (dikkatsizlik, ihmal vb.)
 • Hava ve kara taşıtlarının çarpması
 • Aksi belirtilmedikçe dört haftalık test devresi (ikinci el makineler hariç)

İsteğe Bağlı Ek Teminatlar

 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Şantiye tesisleri ve ekipmanları
 • Mevcut bina ve tesisler
 • İş makineleri
 • Üçüncü şahıs mali sorumluluk
 • Bakım devresi
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör
 • Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları
 • Dört haftayı geçen tecrübe (test) devresi

  Montaj Tüm Riskler Sigortasının güvence kapsamı yukarıda sıralanan şartlarla sınırlı değildir. Ek teminat çerçevesinde sunulan avantajları mutlaka öğreniniz.

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ