Ortak Yerler Sigorta Poliçesi

Ortak yaşam alanlarında her gün birbirinden farklı birçok riskle karşı karşıya kalıyoruz. Bu da yöneticilere ortak alanların güvenliği açısından önemli sorumluluklar yüklüyor. HDI Sigorta, site/apartman yöneticilerinin sorumluluklarını paylaşmak için özel olarak geliştirdiği Ortak Alan Sigortası ile tüm sakinleri toplu yaşam alanlarında kapsamlı teminatlarla güvence altına alıyor.

Teminat Kapsamı

Yangın Sigortaları Genel Şartları ve klozları esaslarınca; aksi kararlaştırılmadıkça bu sigortayla aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır:

 • Yangın, yıldırım, infilak

Ek Teminatlar:

 • Dâhili su
 • Duman
 • Yer kayması
 • Kara taşıtları çarpması
 • Hava taşıtları çarpması
 • Grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
 • Enkaz kaldırma

  Bu sigortayla aşağıdaki teminatlar, ilave prim ödemek şartıyla, ek sözleşme ile teminat kapsamına dâhil edilebilir:

 • Sel/su basması
 • Kar ağırlığı
 • Deprem, yanardağ püskürmesi
 • Komşuluk Mali Mesuliyet
 • Dâhili su
 • Duman
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
 • Hırsızlık
 • Ferdî Kaza Sigortası
 • Cam Kırılması Sigortası
 • Şahıs Sorumluluk
 • Asansör Mali Sorumluluk
 • Makine Kırılması Sigortası

Kötü Niyet ve Terör

Her bir kötü niyet ve terör hasarında tazminatın %5’i oranında tenzili muafiyet uygulanır.

Enkaz Kaldırma

Enkaz Kaldırma Masrafları, sigorta bedelinin azami %4’ünü geçmeyecek şekilde hesaplanır. Ancak bu masraflarla ilgili teminat, sigorta bedelinin içinde addedilecek olup, sigortacının sorumluluğu hiçbir halükârda toplam sigorta bedelini aşmayacaktır.

Sel/Su Basması Klozu

Sel/su baskını teminatı ile ilgili olarak meydana gelebilecek her bir hasarda, aşağıdaki grupların her birinin sigorta bedelinin %2’si oranında tenzili muafiyet ilgili grup için uygulanacaktır. Ancak, söz konusu gruplar için uygulanacak toplam muafiyet 1.500 Avro ile sınırlıdır.

 • Bina, sabit tesisat ve dekorasyon
 • Eşyalar

Deprem Klozu 1

587 sayılı KHK’ye tabi binaların, isteğe bağlı, yangına ek olarak yapılmış bulunan deprem ve yanardağ püskürmesi sigortası sözleşmesinde sigorta şirketi, poliçenin yapıldığı tarih itibariyle zorunlu deprem sigortası poliçesine esas teşkil eden teminat limitinin üzerindeki miktardan sorumludur.

Deprem ve yanardağ püskürmesi sigortalarında her bir bina sigorta bedeli (yangına ek olarak verilmiş olan deprem ve yanardağ püskürmesi sigorta bedeli) üzerinden %2 oranında bulunacak tenzili muafiyet uygulanır.

Sigortalı ve sigortacı muafiyet oranının artırılarak uygulanması hususunda anlaşabilirler. Bu durumda tarife fiyatlarından tarifede belirtilen indirim yapılır.

Sigortacı sorumlu olduğu hasarın bu muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur.

634 sayılı Kat Mülkiyeti kanunu kapsamındaki binalarda her bir bağımsız bölüm ayrı sigorta konusu sayılır. Muafiyet uygulanması açısından deprem ve yanardağ püskürmesi için her bir 72 saatlik dönem bir hasar sayılır.

Deprem Klozu 2

Deprem ve Yanardağ Püskürmesi sigortalarında her bir muhteviyat (ev eşyası) hasarında toplam sigorta bedeli üzerinden %5 oranında bulunacak tenzili muafiyet uygulanır.

Sigortalı ve sigortacı muafiyet oranının artırılarak uygulanması hususunda anlaşabilirler.

Bu poliçede uygulanan muafiyet oranı %5’tir.

Sigortacı sorumlu olduğu hasarın bu muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur.

Muafiyet uygulaması açısından deprem ve yanardağ püskürmesi için her bir 72 saatlik dönem bir hasar sayılır.

Ferdî Kaza Sigortası

Site veya apartmanda kapıcı, temizlikçi, bekçi gibi görev yapan kişilerin bir kaza sonucu ölmeleriyle ortaya çıkacak masraflar veya kaza sonucu sürekli sakat kalmaları halinde doğacak tedavi masrafları bu sigorta ile temin edilmektedir.

Cam Kırılması

Site veya apartmana ait ortak camlar, tabelalar, panolar, aynalar teminat altına alınmıştır.

3. Şahıs Mali Sorumluluk

Site veya apartmana dışarıdan gelen ziyaretçi vb. kişilerin başına gelecek bir hadise neticesinde verilecek bedenî ve maddi zararlar sigorta edilmektedir.

Oyun bahçeleri, havuz, jimnastik salonlarının işletmesinin site yönetimi/apartman yönetimi tarafından yapılması kaydıyla, buralardan yararlanılması halinde meydana gelebilecek kazalar sonucu site sakinlerinin bedenî bir zarara uğramaları durumunda, site yönetimine atfedilecek sorumluluk poliçe limitleri çerçevesinde temin edilmiştir.

Asansör Mali Sorumluluk

Bakım, onarım ve işletilmesi site yönetimi tarafından yapılan yolcu asansörlerinin kullanılması sebebiyle meydana gelebilecek bir kaza durumunda üçüncü şahısların ve/veya apartman sakinlerinin uğrayabilecekleri bedenî ve maddi zararlar temin edilmektedir.

Makina Kırılması

Site veya apartmana ait jeneratör, kalorifer kazanı, hidrofor ve asansör gibi cihazların, Makine Kırılması Genel Şartları çerçevesinde oluşabilecek hasarları ödenir.

Kazanlarda oluşabilecek fiziki infilak hasarları teminata dâhildir.

Makine Kırılması hasarlarında her hadisede beher makine için minimum 100 USD olmak üzere hasarın ‘u tenzili muafiyet olarak uygulanacaktır.

Sigorta bedeli içerisinde olmak kaydıyla, elektronik cihazlarda oluşabilecek hasarlar da Elektronik Cihaz Genel şartları çerçevesinde teminata dâhil edilmiştir.

Ortak Yerler

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 4. maddesindeki ortak yerler ve şeyler şunlardır:

 • Temeller ve ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire ve odaları, genel çamaşırlık ve kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve doğalgaz saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar.
 • Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler, sıcak ve soğuk hava tesisleri.
 • Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri.

TEKLİF AL

Lütfen Bekleyiniz... Yükleniyor

İşyeri Sigortası Teklif AlCaptcha

İLETİŞİM FORMU

Lütfen Bekleyiniz... Yükleniyor

Captcha

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ